இரால் மீன் : ஆண்கள் ஸ்பெஷல் !

    ஷ்ரிம்ப், ப்ரான்ஸ், இரால்  என்று அழைக்கப்படுவதெல்லாம் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான். கடல் உணவுப் பிரியர்களில் ஷிரிம்ப் சாப்பிடாதவர்களை விரல்விட்டு எண்ணிவிடலாம். கடல் உணவுகளில் பெரும்பாலானவர்களின் ஃபேவரிட் உணவு ஷிரிம்ப் என்பதிலும் சந்தேகம் இல்லை. இரால் வகைகள் எக்கச் சக்கம் உண்டு. அளவிலும், நிறத்திலும் அவை பல விதம். என்ன நிறத்தில் இருந்தாலும் அவற்றை வேக வைத்தபின் பெரும்பாலும் ஒரே நிறத்தில் வந்து விடும். ஒருவித ஆரஞ்ச் நிறம். மற்ற கடல் மீன்களைப் போலவே ஷிரிம்ப் பல்வே...
More