வான்கோ : ஒரு தூரிகையின் துயரம்

  வான்கோ என்றால் யார் என்று ஓவிய உலகில் யாருமே கேட்க மாட்டார்கள். உலகத்தையே புரட்டிப் போட்ட வல்லமையுள்ள தூரிகை அவரிடம் இருந்தது. 1853 மார்ச் 30ம் தியதி பிறந்த இவர்தான் இன்றைக்கும் மாடர்ன் ஓவியங்களின் மன்னன். வாழ்ந்த காலத்தில் அப்படியொன்றும் பெரிய புகழைப் பெறவில்லை வான்கோ. ஆனால் மரணத்துக்குப் பிறகு அவருடைய ஓவியங்களெல்லாம் மில்லியன்களை வாங்கிக் குவித்தன. அவர் ஒரு மன நோயாளி என்பது தான் பலருக்கும் தெரியாத உண்மை. குழப்பம், தனிமை, சைக்கோத்தனம் என அவருக்குள் ஓடிய உணர்ச்சிகள் எக்கச் சக்கம். அவ...
More