டிஜிடல் வணக்கம்

அதிகாலையில் எழுந்ததும் பைபிள் வாசிப்பது என் அப்பாவின் பழக்கம் சூரிய நம்ஸ்காரம் செய்வதோ நமாஸ் செய்வதோ உங்கள் அப்பாவின் வழக்கமாய் இருந்திருக்கலாம். அம்மாக்களுக்கு இருள் விலகாத கொல்லைப்புற தாழ்ப்பாழ் விலக்கி சத்தமிடாத பாத்திரங்களோடு சகவாசம் செய்வது மட்டுமே கற்காலப் பழக்கம். எனக்கும் உனக்கும் இதில் எதுவும் பழக்கமில்லை. விடிந்தும் விடியாமலும் போர்வை விலக்கா அதிகாலைகளில், வாட்ஸப்பின் நெற்றி தேய்த்து தூக்கம் கலைக்கிறோம். நள்ளிரவின் திடீர் விழிப்புகளிலும் வெளிச்ச...
More