புனித அன்னை தெரசா மொழிகள்

அன்னை தெரசாவுக்கு இன்று புனிதர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. அன்னை தனது வாழ்க்கையில் சொன்ன வார்த்தைகள் மனிதத்தை பிரதிபலித்தன. அவற்றில் சில இதோ... அன்னை மொழிகள்   அன்னை தனது பணிக்காலத்தில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் மொழிந்த வார்த்தைகளும், அறிவுரைகளும் ஆத்மார்த்தமானவை, அவசியமானவை. இன்று பல்வேறு இடங்களில் மேற்கோள் காட்டப்படும் அன்னையின் மொழிகளில் சில.   இறைவனின் அன்பை எப்போதும் இதயத்தில் கொண்டிருங்கள். அதை எதிர்ப்படுவோரிடமெல்லாம் வழங்குங்கள். குறிப்பாக உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு அதைத் ...
More