போதை தாதாக்கள்

போதை தாதாக்கள் உலகுக்குப் போதை சப்ளை செய்வது மிகப் பெரிய தொழில். ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் போல இயங்கும். ஆனால் எங்கே நடக்கிறது எப்படி நடக்கிறது என்பது பூதக் கண்ணாடி வைத்துப் பார்த்தால் தான் தெரியும். ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்மைச் சுற்றி முகமற்ற நிழல் போல இந்த பிஸினஸ் நடக்கும். அதனால் தான் இதை நிழல் உலகம் என்கிறார்கள். இந்த போதை பிஸினஸில் உலகைக் கலக்கிய கில்லாடிகளில் சிலர்…   பாப்லோ எமிலியோ எஸ்கோபர் கேவ்ரியா (Pablo Escobar) தாதாக்களின் பட்டியலில் அசைக்க முடியாத இடத்தில் இருக்கிறார...
More