சிறுகதை : சர்ப்ப தோஷம்

அந்த ஆலமரத்தின் விழுதுகள் போல தோன்றும் பல உண்மையில் விழுதுகள் அல்ல, பாம்புகள் !! என்னும் பயம் பாபுவுக்கு சிறுவயதிலிருந்தே ஊட்டப்பட்டிருந்தது. அவனுக்கு மட்டுமல்ல அந்த கிராமம் முழுவதுக்குமே அந்த தகவல் தான் காலம் காலமாக சொல்லப்பட்டு வந்திருந்தது. எனவே அந்த ஆலமரம் அந்த ஒட்டு மொத்த கிராமத்துக்குமே ஒரு பயத்தின் சின்னமாக நிமிர்ந்து நின்றது. ஆலமரத்தின் கீழே இருந்த சிறு சிலையில் நாகம் ஒன்று படமெடுத்து ஆடியது. ஆலமரத்தின் இடது பாகத்தில் சின்னதாய் ஒரு நாகராஜா கோயில். கிராமத்தில் நாக தோஷம் ஏதும் வந்த...
More