நுனிப்புல் மேயாதீங்க

சகலகலா வல்லவனாக வேண்டும் எனும் ஆர்வம் இன்று பலரிடமும் காணப்படுகிறது. ஒரு விஷயத்தைக் கற்க ஆரம்பிப்பார்கள். நண்பனிடம் இன்னொரு திறமை இருக்கும், அதை நோக்கி மனம் தாவும். அதைக் கற்க ஆரம்பிக்கும் போது இன்னொன்றில் மனம் லயிக்கும். அதன் பின் வேறொன்றுக்குத் தாவும். கடைசியில் நமது ஸ்பெஷாலிடி என்பது பிரித்தறிய முடியாக் கூட்டாஞ் சோறாகிப் போகும். கொஞ்சம் ஆர அமர உட்கார்ந்து உங்களுடைய “பெஸ்ட்” திறமை எதில் என்று கொஞ்சம் யோசித்துப் பாருங்கள். சட்டென ஒரு விஷயம் உங்களுக்குத் தோன்றினால், உண்மையிலேயே உங்களுடைய ...
More