கொடி திரை விமர்சனம்

சில படங்களில் சறுக்கலைச் சந்தித்து, தொடரியில் அதிவேக ரயிலில் இருந்து விழுந்து பலத்த அடிபட்ட தனுஷ், மீண்டு எழுந்து மீண்டும் மிடுக்கு காட்டியிருக்கும் படம் கொடி ! அரசியலில் சாதிக்க வேண்டும் எனும் வெறி ஒரு மனிதனை எப்படியெல்லாம் ஆட்டுவிக்கிறது, அரசியல் போதையும் அரசியல் பதவியும் ஒரு மனிதனை எப்படியெல்லாம் அலைக்கழிக்கிறது, பதவிக்காக ஒருவர் எதையெல்லாம் இழக்கத் தயாராகிறார் என்பதை காதல், பாடல், சமூகப் பொறுப்பு என பலவற்றைக் கலந்து கட்டி சொல்லியிருக்கிறார்கள். கொடி என்பது கதாநாயகனின் பெயர் என்பதிலிருந்த...
More