கர்வம் தவிர்

  “கர்வமுடையவர்கள் எப்போதும் மற்றவர்களைக் குனிந்தே பார்ப்பதால், தனக்கு மேல் இருக்கும் உயரிய விஷயங்களைப் பார்க்கும் வாய்ப்பை இழந்து விடுகிறார்கள்” என்கிறார் கடந்த நூற்றாண்டின் பெருமைக்குரிய ஐரிஸ் நாட்டு எழுத்தாளர் சி. எஸ். லூயிஸ். தன்னை மட்டும் பல்லக்கில் உட்கார வைத்து மற்றவர்களை மதிப்புக் குறைந்தவர்களாய்ப் பார்க்க வைப்பது கர்வத்தின் முதல் வேலை !  மனிதனுடைய வளர்ச்சியின் படியில் கர்வம் கால்நீட்டிப் படுத்திருக்கும். இது தான் கடைசிப் படி என மனிதன் அதன் காலடியில் இளைப்பாறத் துவங்கும் போது, ...
More

Christianity : கர்வம்

  இறுமாப்பு ஒருவரைத் தாழ்த்தும்: தாழ்மை உள்ளம் ஒருவரை உயர்த்தும் – நீதிமொழிகள் 29 : 23   கர்வம் தான் உலகின் முதல் பாவம். ஆதாமும் ஏவாளும் கடவுளின் கட்டளையை மீறி விலக்கப்பட்ட கனியைத் தின்றது இரண்டாவது பாவம் தான் ! கடவுளின் தூதர்களின் தலைவனாக இருந்தவன் லூசிஃபர். அழகிலும் அறிவிலும் நிரம்பியவன். அவனுடைய அழகும், அறிவும் அவனுக்குள்ளே கர்வத்தை மெல்ல மெல்ல துளிரச் செய்தது ! தன்னிலை மறந்தான். தன்னைப் படைத்த கடவுளை மறந்தான். தனது இலக்கு கடவுளைப் போலாகவேண்டும் என கர்வத்தில் திரிந்த...
More