கண்ணி வெடி வெச்சிருக்கேன்…

எதிரிகள் நுழைவார்கள் என சந்தேகிக்கும் இடங்களிலெல்லாம் கண்ணி வெடிகள் புதைத்து வைப்பது போர்கால வழக்கம். விஷயம் தெரியாமல் வருபவர்கள் வெடியில் மிதித்தால் நொடியில் மரணம். ஆனால் என்ன, போர்கள் முடிந்தபின் யார் எங்கே கண்ணி வெடி வைத்தது என்பதே தெரியாது. இதனால் சும்மா கிழங்கு பிடுங்க போகும் மக்களைக் கூட கண்ணி வெடி காலி செய்து விடும். வைத்த வெடிகளையெல்லாம் அப்படியே திரும்ப எடுப்பது என்பது சாத்தியமில்லாத சங்கதி. “கடைசியில் வேலில போறதை எடுத்து…” கணக்கா உள்ளுக்குள்ளே குடைச்சல் கொடுக்கும் விஷயமாகி விடும். ...
More