செங்கடலாகுமா கருங்கடல்

செங்கடலாகுமா கருங்கடல் கருங்கடல் உலக மேப்பில்  முக்கியமான இடத்தைப் பிடித்திருக்கும் கடல். சுற்றுலாத்தலம், கப்பல்களின் வழிப்பாதை, ஆழ்கடல் குழாய்கள், எண்ணெய் வளம், எரிவாயு வளம், போர்க் கப்பல்களின் தளம் இத்யாதி.. இத்யாதி என பல்வேறு முகங்கள் இதற்கு உண்டு. உலகின் நாடுகளெல்லாம் இப்போது கருங்கடலின் மீது இருக்கும் கண்களையெல்லாம் வைத்திருக்கின்றன. விஷயம் அங்கே கிடைக்கும் எண்ணை வளம். ஏற்கனவே கருங்கடலின் அடிப்பாகத்தில் பல நாடுகளையும் இணைக்கும் எரிவாயு, எண்ணைக் குழாய்கள் இருக்கின்றன. ரஷ்யா, இங்கில...
More

What is that கடல் எல்லை ?

மீன் பிடிக்கப் போனவர்கள் எல்லை தாண்டி விட்டார்கள். எல்லை தாண்டியவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு. இதெல்லாம் சமீப காலமாக இந்திய மீனவர்களின் உயிரை உலுக்கும் பிரச்சினை. கடலுக்குப் போன மீனவன் திரும்பி கரைக்கு வரும் வரை அவனுடைய குடும்பம் அருவாமனை மீனாகிறது. மீனவனுக்குக் கடல் அமுத சுரபி. அவனுடைய தாய்மடி. அதில் எல்லைகள் போட்டு தொல்லைகள் தொடுப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் எனும் தார்மீகக் கேள்வி எல்லோருக்குள்ளும் உண்டு. அதற்கு முன் இந்த கடல் எல்லை சமாச்சாரத்தைக் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வது நல்லது. முன்...
More