உலகெங்கும் இந்திய சென்டிமென்ட்ஸ் !!!

  “மணமகளே மருமகளே வா… உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வா…” எனும் பாடல் ஒலிக்காத கல்யாண வீடுகள் முன்பெல்லாம் இல்லை. வலது காலை எடுத்து வைத்து வீட்டுக்குள் நுழைவது வீட்டுக்கு வளத்தைக் கொண்டு வரும் என்பது நமது நம்பிக்கை. வலது காலை வைத்து தான் புகுந்த வீட்டுக்குள் பெண் நுழைவார். ரோமர்களுக்கும் இந்த நம்பிக்கை இருந்திருக்கிறது. வீட்டுக்குள் நுழையும் போது வலது காலை வைத்து தான் நுழைவார்கள். இங்கிலாந்தில் இந்த செண்டிமெண்ட் இன்னும் ஒரு படி மேலே. அவர்கள் செருப்பு போடும் போது கூட வலது காலைத் தான் மு...
More