சமூக வலைத்தளம் : தெரியாத அச்சுறுத்தல்கள்

  சமூக வலைத்தளங்களில் போடப்படும் ஒரு செல்ஃபி உங்கள் இருப்பிடத்தைச் சொல்லிவிடும் ! ஒரு செய்தி உங்களை அறியாமலேயே உங்களை சிக்கலில் மாட்டி விடும். ஒரு ஆப் உங்களுடைய தகவலை உங்களுக்குத் தெரியாமலேயே திருடிவிடும். போன்ற செய்திகளை கலைஞர் தொலைக்காட்சி நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொண்டபோது ஐடி நண்பர்களே வியந்து போனார்கள். அந்த பதிவு இதோ.     https://www.youtube.com/watch?v=epwBIi2-L3k
More