மெளனம் உரைத்தல்

Image result for tree love name

தனிமையாய் நிற்கும்
ஒற்றைப் பாறையில்
முதிர்ந்த முகத்திலோ,

ஆளில்லாத
ஒற்றையடிப்பாதையின்
வரப்போர
கற்றாழை இலைகளிலோ,

தற்காலச்
சுற்றுலாத் தலங்களின்
கற்காலக் குகைகளிலோ,

குறைந்த பட்சம்
பேருந்தின்
முன்புற இருக்கை முதுகிலோ,

எங்கும் காணக் கிடைக்கிறது
ஏதேனும்
ஓர்
காதல் ஜோடியின் பெயர்.

நேரில் சொல்லத்
தயங்கிய பட்டியல்
இத்தனை பெரிதாமோ ?

நினைக்கும் நெஞ்சில் குத்தும்
நினைவுகள்.
கல்லூரி கால பின் பெஞ்சில்
காம்பஸ் கிழித்த
அவள் பெயர்
இப்போது எங்கே இருக்கிறதோ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *