விட்டு விடுதலையாகி

Image result for village

கிராமத்து வீடு
மாறிப்போய் விட்டது.

முன்பு தொழுவம்
இருந்த இடத்தில்
தம்பி வளர்க்கிறான்
லவ் பேர்ட்ஸ்.

முன்பு
கோழி வளர்ந்த இடத்தில்
அவனுடைய
யமஹா நிற்கிறது.

ஊஞ்சல் ஆடும்
புளிய மரத்தைக் காணவில்லை.
வரிசை வரிசையாய்
ரப்பர் மரங்கள்.

முற்றத்தில் வந்திருக்கிறது
ஒரு
மீன் தொட்டி.

ஆடு, மாடு, கோழி
என்றிருந்த வீடு
லவ்பேர்ட்ஸ், நிற மீன்கள் என
நிறம் மாறியிருக்கிறது.

சிக்னல் கிடைக்கையில்
சிணுங்குகிறது
அவன் செல்பேசி.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *