நண்பன் என்பவன்..

Image result for friends greeting each other

 

செல்லுமிடமெல்லாம்
குட்டிகளைக் கவ்விச் செல்லும்
பூனையாய்
தூக்கித் திரிகிறாய்
உன் வீர தீர பராக்கிரமங்களை.

அமைதியின் சாலையில்
அதிசயமாய் வரும்
தூரத்து நண்பன் போல
எப்போதேனும் வாய்க்கும்
சுகமான இளைப்பாறுதல்களில்
சிலுவை சாய்க்கிறாய்.

உன்னை
செயற்கைப் புன்னகையுடன்
எதிர்கொண்டு எதிர்கொண்டே
என்
நிஜமான புன்னகை
மறந்து போய் விட்டது.

எப்போது தான்
புரிந்து கொள்வாய் ?
சந்திப்பு என்பது
பெருமைகளைப் பறைசாற்றும்
பொதுக்கூட்டமல்ல என்பதை ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *