சாலமோனின் நீதிமொழிகள் : 2

 

Image result for wisdom

 

உணவுக்கான ஓடுதலோடு
உணர்வுக்கான
தேடுதலையும் வளர்த்துக் கொள்.
மெய்யறிவுக்காய்
மன்றாடு.

சுரங்கம் தோண்டி
புதையல் தேடும்
ஆர்வத்தை
ஞானம் தோண்டுவதில்
நடத்து.

அறிவும், ஞானமும்
ஆண்டவன் அருள்வதே.
மாசற்றோனுக்கான
கேடயம்
கடவுளே.

அவருடைய
வரைபடத்தில் வருபவை
எல்லாம்
நேர்மையின் பாதைகளே.

நீதியையும்,
நேர்மையையும்
நீ பற்றிக் கொள்.
ஞானம் வந்து
உன்னைத் தொற்றிக் கொள்ளும்.

பின்,
உன் நுண்ணறிவும்
மெய்யறிவும்,
உன் வழியை உருவாக்கும்.

உன்
நிழல் விழும் ஓரமும்
நீதியின் கரமாய் இருக்கும்.

உதடுகளில்
தேன் வடிக்கும்,
தேள் போன்ற
விலைமகளிடமிருந்து
உன்னைத் தப்புவிக்கும்.

அவள் உதடுகள்
வெள்ளைப்பூக்களில் வாழும்
வண்ணத்துப் பூச்சிபோல
வம்புக்கிழுக்கும்,

அதில் மயங்கினாலோ,
சிற்றின்பச் சூறாவளி
தென்றலென தீண்டி,
உன் செல்வத்தைச் சிதைக்கும்
சூறாவளியாகும்,
உன் உயிரை உருக்கும்
உருக்காலையாகும்.

இருபுறமும் கூராள
வாள் போல உனை
வெட்டிச் சாய்க்கும்.

சுடுகாட்டுப் பாதை போல
அவள் வீட்டுக்கான பாதையும்
ஓர்
ஒற்றையடிப்பாதையே !.
வாழ்வுக்கான மாற்றுவழி
அந்த
வாசலுக்குள் வருவதில்லை !

அவள் வீட்டு
முற்றத்தில்
அழிவின் ஆசனங்கள் மட்டுமே
அணிவகுத்து நிற்கும்.

நீ
நல்லவற்றைத் தேர்ந்தெடு.
முளைகள் வந்தபின் தான்
களைகள் விதைத்த
கவலை வரும்.

உன் நீர்த்தொட்டியில்
நல்ல நீர் உள்ளது,
உன் கிணறுகளில்
பரிசுத்த ஊற்று இருக்கிறது,
அதைப் பருகு.

உன் ஊற்று நீர்
ஊருக்கான ஆற்று நீரில்
கலக்கவேண்டாம் ?
உன் வாய்க்கால் நீர்
வயலைத் தாண்டி
வழிந்தோட வேண்டாம்.

உன் முற்றம் முழுதும்
வாசனை நிரப்பும்
உரிமைப் பூ ஒன்று
அருகிருக்கையில்,
தெருவோரக் கள்ளியோடென்ன
பருவப் போராட்டம் ?

உன் வீட்டு முற்றத்தில்
நட்சத்திரப் புள்ளிமான்
விளையாடும் போது,
கானகத்து நரிகளோடு
காலம் கழிப்பதெதற்கு ?

இதயத்தை அடக்கு
ஆண்டவனில் அடங்கு.
அப்போது
அறிவு உன் அகத்துக்கு
அணிகலனாகும்.

2 thoughts on “சாலமோனின் நீதிமொழிகள் : 2

  1. திலிப் says:

    How bro? Good.

  2. writerxavier writerxavier says:

    Thank You Bro… Neethimozhigal itself is like poem… Tried to simplify.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *