க‌விதையும், அழகும்

face-636092_640

எல்லா கவிதைகளும்
அழகாக
இருக்க வேண்டியதில்லை.

பிரசவத்தின் வலியை
சிரித்துக் கொண்டே சொல்வதும்,

சிரிக்கும் குழந்தையை
அழுது கொண்டே அறிவிப்பதும்
சாத்தியமில்லை.

குருதிப் போரையும்
கண்ணீர்ப் பூவையும்
ஒற்றைச் சாடிக்குள்
சொருகி வைக்கவும் முடிவதில்லை.

பேனாவும்
காகிதமும்
விரலும்
மாறுவதில்லை தான்.
வலிகளும் வரிகளும்
மாறி மாறித் தானே வருகின்றன.

எல்லா கவிதைகளும்
அழகாக
இருக்க வேண்டியதில்லை.

கவிதைகளாய்
இருந்தால் போதும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *