சன்னலுக்கு வெளியே கவிதைகள்

சன்னலோர
ரயில் பயணம் ரம்மியமானது.

தண்டவாளத்தில்
நீச்சலடித்து
முன்னேறும் ரயிலும்,
பின்னோக்கிப் பாயும் இயற்கையும்,

அருகிருக்கும்
தண்டவாளத்தின் மேலமர்ந்து
கூடவே ஓடிவரும்
வெளிச்சமும்,

பொத்தாம் பொதுவாக
கையாட்டிச் சிரிக்கும்
குதூகலக் குழந்தைகளும்,

தூரத்துக் குளத்தில்
வெட்கத்தை அலசிக் காயப்போடும்
கிராமக் குயில்களும்,

ரயில்வே கேட்டில்
பரபரப்புகளுடன்
பார்த்திருக்கும் வாகனக் குரல்களும்,

வெளியே விரிந்திருக்கும் புத்தகம்,
யதார்த்தத் திரைப்படம்…
என
சன்னலோர ரயில் பயணம்
ரம்மியமானது.

மிருக காட்சி சாலைக்குள்
பயணித்தல் போல
இது
மனித காட்சி சாலைப் பயணம்.

சர்வத்தையும் நிராகரித்து
கண்களில் டார்ச் அடிக்கும்
ஸ்மார்ட்போன் வலைகளில்
பூச்சியாக் கிடக்கின்றனர்
டிஜிடல் பயணிகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *